انواع شمش آلومینیوم

خرید و فروش انواع شمش های آلومینیوم با آلیاژ و آنالیز مورد مصرف صنایع.

شمش آلومینیوم خشک با آنالیز 421 و.... به نرخ روز ، تحویل درب شرکت.

شمش های آلومینومی آلیاژی جهت امور ریخته گری برای تولید قطعات با ترکیب شیمیایی خاص.

انواع شمش های آلیاژی با آنالیز خاص به صورت ... تولید