محصولات آلومینیوم

انواع ورق های آلومینیومی

                                 نوردی 

                                 کامپوزیت

انواع محصولات اکستروژن

                              مقاطع خاص

                             کرکره